Sprawność biogazowni w Skrzatuszu

Uruchomiona w marcu 2011 roku biogazownia w Skrzatuszu po siedmiu miesiącach (październik) osiągnęła 100% wydajności nominalnej założonej w biznesplanie (średniomiesięcznie). Spodziewamy się, że odtąd będzie pracowała ze zbliżoną do pełnej mocy w sposób ciągły, technicznie rzecz biorąc możliwe jest też, że w niektórych miesiącach rzeczywista sprawność zbliży się do 105%.

Co jest warte podkreślenia, wyprodukowana energia niemal w całości pochodzi z fermentacji substratów pochodzących z przemysłu spożywczego, a jej produkcja jest rezultatem i ukoronowaniem kilku lat badań laboratoryjnych oraz prac optymalizacyjnych w trakcie i po zbudowaniu biogazowni przez zespół BIOGAZ ZENERIS.

UPDATE: zgodnie z zapowiedzią instalacja w listopadzie i grudniu pracowała z jeszcze większą wydajnością, przy czym w grudniu osiągnęła 110% założonej w biznesplanie mocy (100% technicznie dostępnej mocy nominalnej przez cały miesiąc).


produktywno