OFERTA

Oferta utylizacji odpadów

Nasza firma zajmuje się pozyskiwaniem oraz utylizacją szeroko rozumianych odpadów pochodzących z przetwórstwa rolnego i spożywczego, oczyszczalni ścieków oraz ubojni.

Działamy w sposób proekologiczny poprzez produkcję zielonej energii elektrycznej.

Ponadto elektrociepłownia biogazowa produkuje płyn z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych tzw. poferment, który stanowi doskonały nawóz organiczny, możliwy do bezpiecznego wykorzystania w rolnictwie.

Technologia, na której opiera się produkcja biogazu w naszej elektrociepłowni pozwala na wykorzystanie znacznie szerszego zakresu substratów niż w przypadku tradycyjnych technologii produkcji biogazu.

Utylizacja odpadów rolno-spożywczych

 • odpadowa masa roślinna
 • odpadowa serwatka
 • odchody zwierzęce
 • odpady z mycia i przygotowywania surowców
 • surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
 • szlam z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
 • wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych
 • wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
 • odpady z produkcji pasz roślinnych
 • osady z czyszczenia i mycia buraków
 • wysłodki
 • nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza
 • nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze i oleje spożywcze
 • odpady z destylacji spirytualiów
 • odpady ulegające biodegradacji

Utylizacja odpadów zwierzęcych

 • odpadowa tkanka zwierzęca K3
 • odpady z produkcji mączki rybnej
 • nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze

Utylizacja odpadów pochodzących z oczyszczalni ścieków

 • osady z mycia i czyszczenia
 • osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 • ciecze beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
 • przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
 • ustabilizowane komunalne osady ściekowe
 • skratki

Biogazownia w Skrzatuszu posiada pozwolenie na utylizację następujących odpadów:

Lp
Kod odpadu
Rodzaj odpadu
1
02 01 01
Osady z mycia i czyszczenia
2
02 01 02
Odpadowa tkanka zwierzęca
3
02 01 03
Odpadowa masa roślinna
4
02 01 06
Odchody zwierzęce
5
02 01 99
Inne niewymienione odpady
6
02 02 01
Odpady z mycia i przygotowywania surowców
7
02 02 02
Odpadowa tkanka zwierzęca
8
02 02 03
Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
9
02 02 04
Osad z zakładowych oczyszczalni ścieków
10
02 02 82
Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80
11
02 02 99
Inne niewymienione odpady
12
02 03 01
Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
13
02 03 04
Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
14
02 03 05
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
15
02 03 80
Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
16
02 03 81
Odpady z produkcji pasz roślinnych
17
02 03 99
Inne niewymienione odpady
18
02 04 01
Osady z oczyszczania i mycia buraków
19
02 04 02
Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)
20
02 04 03
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
21
02 04 80
Wysłodki
22
02 04 99
Inne niewymienione odpady
23
02 05 01
Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
24
02 05 02
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
25
02 05 80
Odpadowa serwatka
26
02 05 99
Inne niewymienione odpady
27
02 06 01
Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
28
02 06 03
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
29
02 06 80
Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
30
02 06 99
Inne niewymienione odpady
31
02 07 01
Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
32
02 07 02
Odpady z destylacji spirytualiów
33
02 07 04
Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
34
02 07 05
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
35
02 07 80
Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
36
02 07 99
Inne niewymienione odpady
37
19 08 09
Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

Decyzja udzielająca zezwolenia na przetwarzanie dostępna jest tutaj.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.