Program Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne

W dniu 16 lipca 2009 roku Ministerstwo Gospodarki opublikowało długo oczekiwany Projekt Programu Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne.

Według założeń autorów, Program wychodzi naprzeciw podnoszonym postulatom o konieczności ustanowienia systemu promującego i wspierającego produkcję biogazu rolniczego i wykorzystanie go do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Celem programu Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne jest stworzenie optymalnych warunków do rozwoju instalacji wytwarzających biogaz rolniczy (tzw. biogazownie rolnicze), wskazanie możliwości współfinansowania tego typu instalacji ze środków publicznych (krajowych oraz Unii Europejskiej) oraz przeprowadzenie stosownych działań edukacyjno-promocyjnych w zakresie budowy i eksploatacji biogazowni rolniczych. Sukcesywne wdrażanie programu powinno doprowadzić do utworzenia do 2020 roku średnio jednej biogazowni rolniczej w każdej gminie wykorzystującej biomasę pochodzenia rolniczego, przy założeniu posiadania przez minę odpowiednich warunków do uruchomienia takiego przedsięwzięcia.

Program z pewnością nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z budową i eksploatacją biogazowni rolniczych, ale stanowi kolejny krok w kierunku upowszechnienia tej interesującej i wydajnej technologii pozwalającej na produkcję odnawialnej energii elektrycznej i ciepła z biomasy.

Program Biogazownie