Lokalizacje pod biogazownie

biogazownia_rolnicza Najbliższe lata powinny być okresem dynamicznego wzrostu liczby instalacji biogazowych w Polsce. BIOGAZ ZENERIS, z racji swojego profilu biznesowego, zamierza intensywnie uczestniczyć w tym procesie. Jedną z podjętych w tym celu inicjatyw jest program przygotowywania potencjalnych lokalizacji biogazowych dla inwestorów zaineresowanych inwestowaniem w ten segment rynku. Rozpoczynamy więc akcję przygotowywania potencjalnych lokalizacji biogazowych.

Założenia programu są następujące:

zakładana optymalna wielkość biogazowni 1-2 MW energii elektrycznej,
wymagana minimalna wielkość działki 3 ha,
zakładana możliwość sprzedaży ponad 50% ciepła wytwarzanego w kogeneracji (źródło ciepła 0,5-1,5 MW),
uprawdopodobniona dostępność substratów do produkcji biogazu (od kilku do kilkudziesięciu tysięcy ton rocznie), takich jak:
– gnojowica,
– obornik,
– odpady przemysłu spożywczego, przetwórstwa owocowo-warzywnego,
– uprawy roślin energetycznych lub areał rolny do dyspozycji.

Projekty, pomysły biogazowe mogą być na dowolnym etapie rozwoju: od idei biogazowni, po projekty z pozwoleniem na budowę.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy w tym zakresie, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny i podanie naistotniejszych wskazanych parametrów lokalizacji oraz oczekiwanej formy współpracy. Na wstępnym etapie oceny podanej lokalizacji oszacujemy Państwu możliwe do uzyskania parametry instalacji biogazowej oraz zaproponujemy warunki współpracy.

Pragniemy podkreślić, że rozważamy każdą formę wspólnego rozwijania projektu:
1. od doradztwa w projekcie,
2. przez założenie wspólnej spółki celowej,
3. do nabycia projektu w jego aktualnej fazie lub pomoc w pozyskaniu inwestora.