Biogazownie rolnicze – mity i fakty

logokonferencja

Biogazownie rolnicze – mity i faktybiogazownie_ostat

Alternatywna energia i czysty (realny) zysk

Ograniczony dostęp do zasobów ropy, węgla i innych surowców energetycznych powodujący wzrost cen energii, wymusza na konsumentach energii poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE). Jednym z ważnych nośników energii jest biogaz. Biogazownia rolnicza stanowi alternatywne źródło energii, która wykorzystując biogaz wytwarzany w procesie biologicznym do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Temat biogazowni rolniczych w wielu publikacjach przedstawiany jest w dwojaki sposób, zarówno jako szansa dla polskiej wsi, ale również jako źródło problemów dla otoczenia w jakim biogazownie powstają. Niewątpliwe korzyści wiążą się z możliwością tworzenia nowych miejsc pracy, wykorzystania i utylizacji odpadów, zwiększenia obszaru upraw roślin energetycznych i wykorzystania, jako cennego nawozu, odpadu pofermentacyjnego. Z drugiej strony, wciąż słyszymy o protestach mieszkańców, którzy nie zgadzają się na lokalizację budowy biogazowni w pobliżu ich miejsc zamieszkania, z powodu uciążliwości związanych z jej funkcjonowaniem. Obowiązujące ograniczenia prawne, brak stabilnej perspektywy wsparcia oraz ostre wymagania środowiskowe stanowią odrębny zakres problemów, przed którymi stoi inwestor.

Załącznik:
Program wyjazdu
Program konferencji

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) w partnerstwie z firmą Biogaz Zeneris Sp. z o.o. zapraszają do wzięcia udziału w projekcie ?Biogazownie rolnicze ? mity i fakty?. Projekt zakłada zorganizowanie w dniach 5-6 kwietnia 2011 r. konferencji pod nazwą ?Biogazownie rolnicze ? mity i fakty? oraz wyjazdu studyjnego, obejmującego zwiedzanie biogazowni rolniczych w Skrzatuszu k. Piły, Anklam i Friedland (Niemcy). Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komisji Europejskiej.

Konferencja odbędzie się 5 kwietnia w Centrum Szkoleń i Konferencji GEOVITA Płotki koło Piły w godzinach 12.00-19.30. Następnego dnia (6 kwietnia) rano uczestnicy konferencji wyruszą autokarami na całodniowy objazd po biogazowniach rolniczych. Powrót do ośrodka w Płotkach planowany jest w późnych godzinach wieczornych.

Głównym celem projektu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii, w szczególności biogazowni rolniczych. Konferencja skierowana jest do dziennikarzy zainteresowanych tą tematyką, doradców i producentów rolnych, rolników, przedstawicieli gmin i samorządów oraz przedsiębiorców zainteresowanych funkcjonowaniem biogazowni wykorzystujących surowce rolnicze do wytwarzania biogazu jako odnawialnego nośnika energii z obszaru całej Polski.

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione dwa noclegi, wyżywienie, udział w konferencji oraz wyjeździe studyjnym. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na konferencję.
Efektem finalnym projektu będzie publikacja, zawierająca najważniejsze informacje dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych budową biogazowni. Publikację otrzymają wszyscy uczestnicy konferencji, będzie ona także dostępna na stronie internetowej www.fdpa.org.pl.
Serdecznie zapraszamy